Maraj Mateusz

Maraj Mateusz

Urodzony w 1971 roku we Wrocławiu, od najmłodszych lat związany z Krosnem. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Miejscu Piastowym i Wydziału Projektowania Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w klasie profesora Henryka Wilkowskiego.

Po ukończeniu studiów zajmował się projektowaniem szkła dla kilku polskich hut, między innymi Huty Józefina, Huty Tarnowiec, Huty Makora i Huty Part Glass. Uprawia malarstwo i rzeźbę szklaną. Prowadzi studio autorskie w Odrzykoniu koło Krosna.