Leszega Paweł

Leszega Paweł

Urodzony w 1961 r. w Uhercach Mineralnych (woj. podkarpackie). Ukończył PLSP w Rzeszowie, oraz IWA UMCS w Lublinie w 1984r. Po studiach podjął pracę w Liceum Plastycznym im. T. Brzozowskiego w Krośnie, jako nauczyciel snycerstwa (sukcesy uczniów na Biennale Rzeźby w Drewnie w Zakopanem). Na jego dorobek artystyczny składają się wystawy indywidualne oraz udział w kilkudziesięciu wystawach zagranicznych, ogólnopolskich, regionalnych i środowiskowych. Był uczestnikiem plenerów malarskich i rzeźbiarskich, m. in. w Międzynarodowej Akcji Rzeźbiarskiej „EXODUS” w Woli Sękowej w 2007 r., w Międzynarodowych Plenerach Rzeźby w Drewnie „GOGOŁOWSKIE DRZEWOLUDY” w 2010 oraz 2012 r. Jest autorem realizacji rzeźbiarskich (kaplica wotywna „Pieta” w Krośnie z 2006 r.) Otrzymał nagrody i wyróżnienia za twórczość; na IV i V Biennale Plastyki w BWA w Krośnie, w konkursie \"Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2002\" w BWA w Rzeszowie oraz za pracę pedagogiczną; m. in. dwukrotnie za „Szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce” od Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.