Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego

Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego

Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego to magiczne miejsce w którym każdego poruszy coś innego... może to będzie zapach starego drewna albo widok opartych o ściany, wysychających w słońcu lipowych okrąglaków oczekujących na chwilę, kiedy ożywiona wyobraźnią artysty ręka zechce tchnąć w nie nowe, fantastyczne życie. Wewnątrz dworu znajdziemy setki nagromadzonych świadectw pasji artystycznej uczniów ULRA oraz artystów tu tworzących. Galeria prac, pomnik exodus oraz liczne rzeźby w drewnie, w kamieniu, elementy plecionkarskie rozmieszczone są w parku otaczającym uniwersytet. ULRA w swojej ofercie posiada ofertę szkoleniową - rękodzieło artystyczne oraz warsztaty i pokazy rzemiosła artystycznego dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego jest kontynuacją działającego od 1959 roku Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. Idea uniwersytetu ludowego wywodzi się z XIX-wiecznej skandynawskiej koncepcji Mikołaja Grundviga przeniesionej na grunt polski m.in. przez Ignacego Solarza. Uniwersytet nawiązuje do międzywojennych tradycji szkół ludowych, w których duże znaczenie przykładano do ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju osobowego i społecznego. Obecny kierunek: rękodzieło artystyczne, prowadzony jest od 1984 roku. W historii uniwersytetu znaczące okresy zajmuje również profil kulturalno-oświatowy oraz teatralny. Wśród setek absolwentów tej unikatowej instytucji: animatorów, instruktorów i osobowości kultury, znalazły się znane nazwiska takie jak: Marcin Daniec, Krzysztof Hanke, Stanisław Guzek znany jako Stan Borys, Ivo Orlowski, Jan Kondrak, Piotr Woroniec, Iwona Pochitonow.

KONTAKT:

Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego

Wola Sękowa 37,

38-505 Bukowsko

www.uniwlud.pl

Osoba do kontaktu – Beata Ziomek, tel. 662487667