Wierdak Wojciech

Wierdak Wojciech

architekt IARP

Właściciel pracowni, ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Po studiach odbył dwuletni staż na budowie, później pracował w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Krośnie.

W latach 1990-91 pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie. W 1991 roku założył własną pracownię projektową.

Jest autorem blisko 300 projektów. Przy realizacji najbardziej prestiżowych opracowań współpracuje z mgr inż. architektem Maciejem Nitką. Wspólnie brali udział w kilku konkursach architektonicznych, z których w dwóch zwyciężyli. Wspólnie napisali książkę „Dawna i współczesna architektura Bieszczadów i Beskidu Niskiego”.

W pracowni projektowej mgr inż. arch. Wojciecha Wierdaka powstają zarówno projekty dużych o bardzo skomplikowanej funkcji, jak też małych kameralnych obiektów.