Paczkowska Dominika

Paczkowska Dominika

Urodziła się w 1965 r. w Krośnie. Absolwentka PLSP w Jarosławiu. Studia: dyplom z grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek ZPAP. Zajmuje się malarstwem, grafiką, witrażem. W 2011-2013 stypendystka Rektora UR, w 2012 r. za obraz \"DOM\" otrzymała nagrodę burmistrz Foieni w Rumunii, W 2014 r. stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zorganizowała kilkadziesiąt wystaw indywidualnych m.in. Brzozów, Kraków, Świnoujście, Novi Vionodolski (Chorwacja), Preszów, Sabinów, Bardejów (Słowacja). Uczestniczyła w wystawach zbiorowych na terenie kraju i zagranicą. Prowadziła warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyła w międzynarodowych plenerach malarskich w Polsce, Słowacji, Ukrainie, Macedonii. Jest również organizatorem plenerów malarskich i kuratorem wystaw.