W dniu 11.06.2013 r. Firma Usługowo-Handlowa  „Bit-Plus”  rozpoczęła realizację projektu pt. „Rozszerzenie działalności firmy BIT-PLUS poprzez stworzenie promującego region serwisu internetowego podkarpacka.pl”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy  z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania: 60 600 PLN.
Okres realizacji projektu: 11.06.2013 r. – 30.09.2013 r.

Głównym celem planowanej inwestycji  jest:
Stworzenie nowego elementu oferty firmy, jakim będzie serwis podkarpacka.pl czy raczej sieć powiązanych subserwisów – sztuka.podkarpacka.pl, architektura.podkarpacka.pl, galeria.podkarpacka.pl oraz historia.podkarpacka.pl.
Cele szczegółowe to wdrożenie poszczególnych subserwisów a więc: stworzenie platform internetowych, przygotowanie i wypełnienie ich treścią w stopniu pozwalającym na ich uruchomienie oraz zaoferowanie serwisu (ów) jako płaszczyzny promującej poszczególne inicjatywy w obrębie sieci.

.